Position Sizing

บริหารความเสี่ยงของ Portfolio ด้วยการเข้าซื้อหุ้นในจำนวนที่เหมาะสมกับค่าความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

4 Dimensions Of Stock Analysis

การเทรดหุ้นโดยอาศัยปัจจัย 4 ข้อ มาช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยพื้นพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค กลยุทธ์ Trade Setup และ Money Management

Stock Quadrant Articles

รวมบทความที่จะเสริมความรู้ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นและวงการฟินเทค
2 hour ago , June 2017
หลักการวิเคราะห์หุ้นด้วย Stock Quadrant
โมเดล Stockquadrant ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นด้วยตัวเองจากประสบการณ์ 15 ปีในตลาดหุ้นของกระทรวง จารุศิระ จนกระทั่งนำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ปัจจัยทั้งสี่มิติ
7 days ago , September 2017
เล่น “Daytrade” ทำไมยังต้องดูพื้นฐาน
ในภาวะที่ตลาดหุ้นเป็น “ไซด์เวย์ขาลง” ตลาดหุ้นไทยช่วงปี 2013-2015 หลายคนอาจจะอึดอัดเพราะเทรดหุ้นยาก เพราะตลาดแบบนั้นทำให้นักลงทุนที่เน้นหาหุ้นที่ราคาถูกและถือยาวค่อนข้างเล่นลำบาก เพราะราคาหุ้นจะไม่ลงมาจนถูกมากๆและจะไม่วิ่งขึ้นไปให้เราได้กำไรมากๆ สไ
7 days ago , September 2017

Quadrant Theory

หุ้นที่อยุ่ในกลุ่มพื้นฐานดี โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีผลกำไรเติบโตทุกปี เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย และได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
AA
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาขึ้น
AB
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ Sideway
AC
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาลง
หุ้นที่อยุ่ในกลุ่มพื้นฐานปานกลางไปจนถึงพื้นฐานดี โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีผลกำไรสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง
Send ForgetPassword
AA
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาขึ้น
AB
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ Sideway
AC
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาลง
BA
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ขาขึ้น
BB
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ Sideway
BC
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ขาลง
หุ้นที่อยุ่ในกลุ่มพื้นฐานแย่ไปจนถึงพื้นฐานดี โอกาสทำกำไรขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง
AA
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาขึ้น
AB
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ Sideway
AC
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาลง
BA
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ขาขึ้น
BB
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ Sideway
BC
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ขาลง
CA
หุ้นพื้นฐานแย่
เทรนด์ขาขึ้น
CB
หุ้นพื้นฐานแย่
เทรนด์ Sideway
CC
หุ้นพื้นฐานแย่
เทรนด์ขาลง

Position Sizing Test

PTT
PTT PUBLIC CO.,LTD.
4900
(154,154.00)
1 : 0
Risk Reward
Credit
Risk(%)
TIP : Drag The Bar Up Or Down
Take Profit 1.34 (+16.45%)
Entry 1.34 (+16.45%)
Stop Loss 1.34 (+16.45%)
Start
Lastest Article
Fundamental Analysis
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยคำนึงถึงผลประกอบการ อัตราส่วนทางการเงิน และศักยภาพของบริษัท
Technical Analysis
การหาแนวโน้มของหุ้นว่าเป็น Up Trend ,Down Trend, Sideway และการหาจุดเข้าซื้อ กำหนดจุด Stop loss และจุด Take profit
Trade Setup Strategy
กลยุทธ์ในการเทรดหุ้นโดยใช้การผสมผสานของการวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิค
Money Management
บริหารการจัดการ Portfolio โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ-ขาย และความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

Quadrant Strategy

เลือกกลยุทธ์ในการเทรดตามปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
Conservative

Conservative

หุ้นที่อยุ่ในกลุ่มพื้นฐานดี เป็นบริษัทที่มีผลกำไรเติบโตทุกปี
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย
และได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
AC
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาลง
AB
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ Sideway
AA
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาขึ้น
Moderate

Moderate

หุ้นที่อยุ่ในกลุ่มพื้นฐานปานกลางไปจนถึงพื้นฐานดี
เป็นบริษัทที่มีผลกำไรสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง
AC
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาขึ้น
AB
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ Sideway
AA
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาลง
BC
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ขาขึ้น
BB
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ Sideway
BA
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ขาลง
Aggressive

Aggressive

หุ้นที่อยุ่ในกลุ่มพื้นฐานแย่ไปจนถึงพื้นฐานดี
โอกาสทำกำไรขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง
AC
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาขึ้น
AB
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ Sideway
AA
หุ้นพื้นฐานดี
เทรนด์ขาลง
BC
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ขาขึ้น
BB
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ Sideway
BA
หุ้นพื้นฐานปานกลาง
เทรนด์ขาลง
CC
หุ้นพื้นฐานแย่
เทรนด์ขาขึ้น
CB
หุ้นพื้นฐานแย่
เทรนด์ Sideway
CA
หุ้นพื้นฐานแย่
เทรนด์ขาลง

Quadrant Strategy and Money Management

Quadrant Strategy คือ การแบ่งกลุ่มของหุ้นโดยวิเคราะห์จากพื้นฐาน เพื่อนำมาจัดกลุ่มโดยใช้การคำนวณหาเทรดของหุ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น Uptrend, Down trend และ Side Way และนำมากำหนดกลยุทธ์ในการเทรดตามความเสี่ยง

Quadrant Strategy

การแบ่งกลุ่มของหุ้นโดยวิเคราะห์จากพื้นฐาน เพื่อนำมาจัดกลุ่มโดยใช้การคำนวณหาเทรดของหุ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น Uptrend, Down trend และ Side Way และนำมากำหนดกลยุทธ์ในการเล่นโดยแบ่งตามความเสี่ยง

Money Management

การวางแผนเงินในการเล่น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การเล่น โดยมีการกำหนดเปอร์เซนของจำนวนเงินที่จะลงทุนในหุ้นแต่ละกลุ่ม เป็นการลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน

Trend Analysis

การจัดกลุ่มหุ้นโดยนำเทรนของหุ้นมาพิจารณาว่าอยุ่ในช่วง Down trend, Side Ways หรือ Up Trend โดยกำหนดกลยุทธ์ในการเล่น และวิธีการเล่นจะแตกต่างกันขึ้นอยุ่กับเทรนของหุ้นในกลุ่มนั้นๆ
Up Trend
หุ้นที่มีรูปแบบของราคาที่ขึ้นไปในแต่ละครั้งจะสูงกว่ายอดเก่า และราคาที่ต่ำสุดของหุ้นที่ลดลงในครั้งใหม่จะสูงกว่าครั้งก่อนหน้า และมีระยะการขึ้นมากกว่าการลง
Sideway
คือ หุ้นที่การวิ่งของราคาแนวรับแนวต้านอยู่ในแนวนอน โดยเมื่อราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปพบแนวต้าน ราคาจะดีดตัวลงไปฝั่งตรงกันข้าม เมื่อราคาลงไปพบแนวรับก็จะดีดตัวขึ้น โดยเคลื่อนที่ขึ้นลงเป็นลักษณะแนวแนวราบ
Down Trend
หุ้นที่มีรูปแบบราคาขึ้นไปในแต่ละครั้งต่ำกว่ายอดเก่า และจุดต่ำสุดของการลงแต่ละครั้งต่ำกว่าครั้งก่อน ระยะการลงจะมากกว่าการขึ้น

Trade Setup

การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการเล่น กำหนดจุด Entry, Stop loss และ Take Profit จากการใช้ Indicator และเครื่องมือต่างๆ
การคำนวณ Risk Reward Ratio เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน
Drag
ลากเพื่อกำหนด Entry Point
Take Profit, Stop Loss
Position Sizing
การคำนวณ Position Sizing
และ Risk Reward Ratio

Portfolio

ตัวช่วยในการวิเคราะห์และแนะนำหุ้นในพอร์ตให้ตรงตามกลยุทธ์วางไว้หรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด

Watchlist & Notifications

ระบบแจ้งเตือนสัญญาณซื้อ/ขาย เช่น จุดซื้อ จุดขาย จุดทำกำไร จุดตัดขาดทุน ตามเงื่อนไขอินดิเคเตอร์
เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลไปใช้ตัดสินใจ
WatchList
ตัวช่วยติดตามหุ้นที่เราสนใจ โดยมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีสัญญาณซื้อ/ขาย

Stock Quadrant

เทรดหุ้นอย่างมั่นใจด้วยคอนเซบต์ของ Stock Quadrant ช่วยให้นักลงทุนคัดกรองหุ้นหาจุดเข้าซื้อ จุดขายและจุด Stop Loss ที่เหมาะสมและบริหารเงินในพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรมสแกนหุ้นซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากนักลงทุนที่มีประสบการณ์
และประสบความสำเร็จในตลาดหลักทรัพย์
ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ฟรี ตอนนี้
Start Free Now

Stock Quadrant

พัฒนาคอนเซ็บต์โดย ซัน กระทรวง จารุศิระ ผู้ก่อตั้ง Super Trader
จากประสบการณ์การลงทุนจริงในตลาดหุ้น
เพื่อช่วยให้นักลงทุนเทรดหุ้นได้อย่างมั่นใจ